Jesteś tutaj: Home > Prawo > Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego mają charakter lokalny. Są one stanowione lokalnie, przez organy takie jak sejmik województwa, zarząd powiatu lub gminy. Są to również akta powszechnie obowiązujące, czyli dotyczą wszystkich mieszkańców a przyjmowane są w formie uchwał określających ich prawa i obowiązki.

Uchwały te publikowane są zazwyczaj w dzienniku urzędowym, powinny być także upublicznione w środkach masowego przekazu lub w inny, przyjęty na danym obszarze sposób. Lokalny charakter sprawia, że nie obowiązują one poza miejscem ich stanowienia (województwo, powiat, gmina). Akty prawa miejscowego mogą dotyczyć wewnętrznych zasad obejmującego go obszaru. Oznacza to, że zamieszkując teren danej gminy, powiatu, województwa, jesteśmy zobowiązani do stosowania się nie tylko do polskich przepisów prawa, ale także do prawa miejscowego.

Comments are closed.