Jesteś tutaj: Home > Prawo > Apelacja

Apelacja

204563_statues_of_rome_5Apelacja jest takim środkiem odwoławczym, który służy do zaskarżania orzeczeń wydawanych przez sądy pierwszej instancji. Apelacja jest wnoszona w celu zmiany lub uchylania wyroku sądowego. Głównym zadaniem apelacji jest przeniesienie sprawy do sądu wyższej instancji. Wtedy możliwe jest uzupełnienie postępowania sądu pierwszej instancji. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżane orzeczenie. Trzeba pamiętać, że można je wnieść w przeciągu czternastu dni od wydania wyroku sądowego i jego uzasadnienia.

Potem sąd drugiej instancji wyznacza termin rozpraw. Apelacja ma to do siebie, że nie jest w stanie pogorszyć sytuacji osoby, która decyduje się na jej wniesienie. Nie może ona doprowadzić do tego, że osoba zaskarżająca dostanie jeszcze wyższy wyrok niż to miało miejsce w sądzie pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji może oddalić apelację, odrzucić pozew i umorzyć sprawę czy też przychylić się do niej i zmienić tym sposobem zaskarżone orzeczenie jeżeli argumenty okażą się być zasadne.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc komentować.