Jesteś tutaj: Home > Prawnicy > Doradca prawny

Doradca prawny

Zawód doradcy prawnego jest dość specyficzny, ponieważ osoby te świadczą usługi prawnicze, ale nie posiadają tak szerokich uprawnień jak radcy prawni czy adwokaci. Ich zakres kompetencji jest dość wąski, więc można byłoby zastanawiać się, po co w ogóle zawód ten istnieje, jednak bez wątpienia on również jest potrzebny i pełniące go osoby rzadko narzekają na brak pracy.
Do kompetencji doradcy prawnego należy między innymi udzielanie porad prawnych i przygotowywanie projektów pism, ale już na przykład doradca nie występuje przed sądem czy jakimkolwiek urzędem jak adwokat. Może za to być pełnomocnikiem swojego klienta w postępowaniu administracyjnym, a także w sprawach cywilnych, ale tylko niektórych, jakie określa ustawa. To również możliwe jest tylko pod warunkiem, że doradca prawny i jego klient złączeni są w świetle prawa stałą umową-zleceniem.

Comments are closed.