Jesteś tutaj: Home > Prawo > Etyka zawodowa prawnika – zasady etyki prawniczej

Etyka zawodowa prawnika – zasady etyki prawniczej

Etyka zawodowa obowiązuje każdą osobę, wykonującą profesję prawniczą oraz inne zawody zaufania publicznego. Wykonywanie ich wiąże się ze ścisłym przestrzeganiem zasad, które określone są w kodeksach etycznych. Jak wygląda to zagadnienie z punktu widzenia zawodu prawnika? podstawowe zasady etyki adwokata są sztywne.

Etyka zawodowa prawnika jest ściśle określona przepisami, do których wykonujący ten zawód muszą się bezwzględnie stosować. Jej zasady zawsze obejmują postępowanie na korzyść klienta i prowadzonej sprawy, nawet jeśli prywatne poglądy i wartości moralne radcy prawnego są odmienne zasady etyki prawniczej. Prawnik postępuje etycznie, prowadząc sprawę z największym zaangażowaniem i rzetelnością, mając na uwadze interesy klienta.

etyka zawodów prawniczych

Jednym z najważniejszych punktów etyki prawniczej jest zachowanie tajemnicy zawodowej – prawnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się podczas udzielania porady lub prowadząc sprawę. Jedynym przypadkiem zwolnienia z jej zachowania jest udzielenie na to zgody przez sąd, to etyka zawodu adwokata. W każdym innym przypadku prawnik zobowiązany jest do jej ścisłego przestrzegania, a za niedotrzymanie tajemnicy grożą kary dyscyplinarne.

etyka adwokata

Etyka zawodowa adwokata ma kilka podstawowych zasad, z których najważniejszą jest dobro klienta jako wartość nadrzędna. Wykonujący tę profesję zobowiązani są jednocześnie do przestrzegania pozostałych reguł, określonych w specjalnym kodeksie, nawet jeśli nie są one zgodne z prywatnymi przekonaniami.

Comments are closed.