Jesteś tutaj: Home > Prawo > Etyka zawodowa prawnika

Etyka zawodowa prawnika

Etyka zawodowa obowiązuje każdą osobę, wykonującą profesję prawniczą oraz inne zawody zaufania publicznego. Wykonywanie ich wiąże się ze ścisłym przestrzeganiem zasad, które określone są w kodeksach etycznych. Jak wygląda to zagadnienie z punktu widzenia zawodu prawnika?

Etyka zawodowa prawnika jest ściśle określona przepisami, do których wykonujący ten zawód muszą się bezwzględnie stosować. Jej zasady zawsze obejmują postępowanie na korzyść klienta i prowadzonej sprawy, nawet jeśli prywatne poglądy i wartości moralne radcy prawnego są odmienne. Prawnik postępuje etycznie, prowadząc sprawę z największym zaangażowaniem i rzetelnością, mając na uwadze interesy klienta.
Jednym z najważniejszych punktów etyki prawniczej jest zachowanie tajemnicy zawodowej – prawnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się podczas udzielania porady lub prowadząc sprawę. Jedynym przypadkiem zwolnienia z jej zachowania jest udzielenie na to zgody przez sąd. W każdym innym przypadku prawnik zobowiązany jest do jej ścisłego przestrzegania, a za niedotrzymanie tajemnicy grożą kary dyscyplinarne.

Etyka zawodowa prawnika ma kilka podstawowych zasad, z których najważniejszą jest dobro klienta jako wartość nadrzędna. Wykonujący tę profesję zobowiązani są jednocześnie do przestrzegania pozostałych reguł, określonych w specjalnym kodeksie, nawet jeśli nie są one zgodne z prywatnymi przekonaniami.

Comments are closed.