Jesteś tutaj: Home > Prawo > Jakie osoby można ubezwłasnowolnić częściowo.

Jakie osoby można ubezwłasnowolnić częściowo.

1046561_sadnessUbezwłasnowolnić częściowo można taką osobę, która ukończyła osiemnaście lat. Powodem wydania takiej decyzji może być choroba psychiczna czy też niedorozwoju umysłowego. Podstawą do częściowego ubezwłasnowolnienie jest także stan uzależnienia od narkotyków czy też alkoholu. Dla osoby, która jest częściowo ubezwłasnowolniona ustala na jest kuratela. Sprawę tego rodzaju rozpatrywane są przez sądy okręgowe rozpatrywane są przez sądy okręgowe.

By jednak doszło do rozprawy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Istnieje kilka osób, które mają możliwości prawne do złożenia wniosku. Jest to współmałżonek, krewni w linii prostej czyli rodzice, dziadkowie, dzieci czy też rodzeństwo. Taką możliwość ma także przedstawiciel ustawowy. Nie należy zapominać, że celem każdego ubezwłasnowolnienia jest pomoc osobie, która samodzielnie nie jest w stanie zadbać o swoje sprawy osobiste i majątkowe.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc komentować.