Jesteś tutaj: Home > Prawo > Kiedy według polskiego prawo małżeństwo można uznać za nieważne.

Kiedy według polskiego prawo małżeństwo można uznać za nieważne.

440262_arguingZdarzają się takie sytuacje w życiu, które wymuszają zgłoszenie wniosku o unieważnienie małżeństwa. Oczywiście naturalnym sposobem, który prowadzi do ustania małżeństwa jest śmierć jednego ze współmałżonków. Małżeństwo może zostać uznane za zakończone w momencie, gdy jeden z małżonków zostanie uznany za osobę zmarłą. Najczęściej jedna ustanie małżeństwa ma miejsce w momencie orzeczenia o rozwodzie. Rozwód może zostać uznany za zasadny w momencie, gdy dojdzie do trwałego i nieodwracanego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zerwania wszystkich więzi pomiędzy małżonkami.

Trwały rozkład należy tłumaczyć tym, że nie ma żadnych szans na to by obie strony chciały ze sobą żyć. Rozwód nie jest dopuszczalny jeżeli żąda go jedynie małżonek winny rozkładowi pożycia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi małżonek wyrazi na to zgodę. W każdym orzeczeniu rozwodowym sąd ustala winę małżonków oraz o tym jakie prawa i obowiązki teraz posiadają. Chodzi o obowiązki wobec dzieci oraz obowiązkach alimentacyjnych, które niemal zawsze mają miejsce. Sąd może także określić zasady na jakich dochodzi do podziału wspólnego majątku.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc komentować.