Jesteś tutaj: Home > Prawo > Koszty sądowe

Koszty sądowe

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozporządza, że koszty postępowania sądowego są ponoszone przez tę stronę, która wszczyna postępowanie, jednakże później jest tak, że osoba, która przegrywa ostatecznie ponosi koszty i regulowane jest to przez szereg kolejnych przepisów. Należy tutaj rozróżnić pojęcie kosztów oraz wydatków. Jeśli wygrywasz proces, musisz wnieść żądanie pokrycia wszelkich kosztów, które związane były z przeprowadzeniem przez ciebie dochodzenia się swoich praw. Dlatego możesz zażądać od osoby, która przegrała sprawę aby zwróciła ci koszty, które poniosłeś na prawnika, na dojazdy, a także za zarobek, który utraciłeś ze względu na to, że musiałeś się stawić w sądzie. Jeśli natomiast chodzi o opłaty, które trzeba ponieść zgłaszając sprawę do sądu, jest to opłata związana z wniesieniem pozwu, a także apelacji i zażalenia, zarzuty od nakazu zapłaty, a także interwencja i sprzeciw do wyroku zaocznego. Szczególnie drogie są opłaty za składanie wniosków o sprawy rodzinne, takie jak rozwód, gdzie opłata wstępna kosztuje na przykład 600zł.

Comments are closed.