Jesteś tutaj: Home > Prawo > Polskie prawo a Unia Europejska

Polskie prawo a Unia Europejska

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej maja obowiązek stopniowo wdrażać wszelkie rozporządzenia i dyrektywy unijne. Parlamenty krajowe, przyjmując ustawy ustalone na szczeblu europejskim, są zmuszone niejednokrotnie do zmiany obowiązujących już aktów prawnych. Jak ma się więc polskie prawo do prawa stanowionego przez Unię Europejską?
Parlament Europejski uchwalając rozporządzenia i dyrektywy, zobowiązuje kraje członkowskie do ich przyjęcia, nawet jeśli miałoby to zmienić aktualny stan prawny na szczeblu krajowym. Polskie prawo może więc być zmienione poprzez akty unijne. Parlament krajowy może również zgłosić sprzeciw, jeśli posłowie uznają, że Unia przekracza kompetencje. Natomiast jeśli kraj członkowski wykaże opieszałość we wprowadzaniu przepisów unijnych, grozi mu kara finansowa.
Polskie prawo jest więc uzależnione od aktów prawnych Unii Europejskiej – rola Parlamentu Europejskiego stale rośnie a obawy o jego wyższość nad Parlamentami krajowymi są coraz większe.

Comments are closed.