Jesteś tutaj: Home > Prawo > Prawo

Prawo

Każde Państwo indywidualnie ustanawia w swoim kraju prawo. Prawo to zbiór norm i zasad panujących w danym kraju. Zawiera w sobie wszelkie ustawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania kraju. Prawo ustanawiane jest zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji i ustanawiane jest przez Rząd. Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania ustanowionego w swoim kraju prawa. Do pilnowania porządku i praworządności w kraju powołane są odpowiednie służby na przykład policja, prokuratura czy sądy. Osoba, która nie przestrzega prawa i dopuszcza się popełnienia przestępstwa jest zobowiązana do poniesienia odpowiedzialności oraz poniesienia kary. W zależności od tego jakie przestępstwo czy wykroczenie zostało popełnione może być ukarana w sposób pieniężny poprzez nałożony na nią mandat. Wobec każdego człowieka, który posiada pełną zdolność prawną może być zastosowana kara pozbawienia lub ograniczenia wolności, nadzór kuratora bądź policji czy jak w przypadku młodocianych przestępców umieszczenie w placówce poprawczej czyli w tak zwanym poprawczaku.

Comments are closed.