Jesteś tutaj: Home > Porady prawne > Rodzaje postępowania sądowego.

Rodzaje postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe, jak sama nazwa wskazuje jest przeprowadzane przez sądy, które są organami niezależnymi i niezawisłymi. Stwierdzenie faktów prawnych może nastąpić w przypadku postępowania cywilnego, karnego lub sądowoadministracyjnego.

Postępowanie cywilne ma na celu rozstrzygnięcie sporów cywilnoprawnych takich jak sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawa o rozwód czy zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

Postępowanie karne jest stosowane wtedy, gdy sąd ustala czy zaistniał czyn zabroniony, czyli czy doszło do sytuacji popełnienia przestępstwa, kto je popełnił. Sąd pociąga sprawcę do odpowiedzialności karnej. Przepisy kodeksu postępowania karnego stosuje się w postępowaniu lustracyjnym czy w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Postępowanie sądowoadministracyjne toczy się przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej. To głównie orzekanie w sprawach skarg, dotyczy takich zakresów, jak decyzje administracyjne czy akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

Comments are closed.