Jesteś tutaj: Home > Prawo > Stanowienie prawa – Konstytucja

Stanowienie prawa – Konstytucja

Najważniejszym aktem prawa polskiego jest Konstytucja, zwana Ustawą Zasadniczą. Pochodzi ona z 1997 roku i trudno jest zaprowadzić w niej jakieś zmiany, co fachowo określa się terminem sztywności konstytucji. Oznacza to, że zmiana jej zasad związana jest z długą drogą legislacyjną i zaakceptowaniem propozycji przez większość parlamentarzystów.

Wszystkie ustawy, jakie uchwala się w Polsce, muszą być zgodne z Konstytucja. Jeśli posłowie uchwalą ustawę, co do której istnieją wątpliwości, czy jest zgodna z Ustawą Zasadniczą, przedkłada się sprawę do rozpatrzenia specjalnemu organowi – Trybunałowi Konstytucyjnemu. Wchodzący w jego skład sędziowie wnikliwie badają daną ustawę pod kątem zgodności z prawem zawartym w Konstytucji i jeśli rzeczywiście jest ona z nim sprzeczna, nie może wejść w życie.

Comments are closed.