You are here: Home >Posts Tagged ‘odpowiedzialność

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej.

Polski kodeks cywilny przewiduje kilka rodzajów odpowiedzialności cywilnej. Jedną z nich jest odpowiedzialność deliktowa, która polega na tym, że gdy szkoda powstanie w wyniku czynu niedowolnego lub zdarzenia, którego ryzyko może obciążyć jakąś osobę może ona być oparta na zasadzie ryzyka, winy. O odpowiedzialności kontraktowej mowa jest wtedy, gdy szkoda ma miejsce w momencie niewykonania […]

Tags: , , ,

Polecane