You are here: Home >Posts Tagged ‘postępowanie sądowe

Rodzaje postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe, jak sama nazwa wskazuje jest przeprowadzane przez sądy, które są organami niezależnymi i niezawisłymi. Stwierdzenie faktów prawnych może nastąpić w przypadku postępowania cywilnego, karnego lub sądowoadministracyjnego. Postępowanie cywilne ma na celu rozstrzygnięcie sporów cywilnoprawnych takich jak sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawa o rozwód czy zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami. Postępowanie karne jest […]

Tags: , ,