You are here: Home >Posts Tagged ‘tytuł egzekucyjny

Postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika. Jest to zaspokojenie przymusowe i dzieje się niezależnie od woli dłużnika. Aby postępowanie takie mogło się rozpocząć niezbędny jest tytuł egzekucyjny, czyli dokument, który potwierdza istnienie roszczenia wierzyciela i obowiązek świadczenia dłużnika. Dokumentem takim może być na przykład prawomocne orzeczenie sądu. Egzekucja taka może […]

Tags: ,