You are here: Home >Posts Tagged ‘USA

Zielona karta

Jeśli chcesz wyjechać do Stanów Zjednoczonych, musisz mieć tak zwaną zieloną kartę, a więc być rezydentem w USA. Nie jest to prawo każdego, kto tylko zechce, ale pewnego rodzaju przywilej. Jeśli chcesz normalnie i legalnie pracować oraz mieszkać w Stanach Zjednoczonych, musisz mieć zieloną kartę na stałe, czyli mieć status stałego rezydenta, a po przekroczeniu […]

Tags: , ,