You are here: Home >Posts Tagged ‘ustawa

Ustawa zasadnicza.

W Polsce jak zresztą w każdym demokratycznym kraju na świecie obowiązuję ustawa zasadnicza, która potocznie zwana jest także konstytucją. Konstytucja to nic innego jak zbiór praw obowiązujących na terenie danego państwa. Jest to dokument, który zajmuje naczelne miejsce wśród aktów prawnych. W Polsce uchwalenie konstytucji ma miejsce za udziałem Zgromadzenia Narodowego. Konstytucja jest na tyle […]

Tags: , ,

Polecane