You are here: Home >Posts Tagged ‘wyrok

Treść wyroku sądowego.

Orzeczenie wyroku sądowego składa się z kilku punktów. Pierwszym z nich jest orzeczenie o winie. Sąd orzeka o niej w momencie, gdy obie strony nie chcą zgodzić się na rozwód bez orzekania o niej. Wina może leżeć po obu stronach lub winny może być jeden małżonek co ma najczęściej miejsce. Sądy określają także spory dotyczące […]

Tags: , ,

Polecane