You are here: Home >Posts Tagged ‘zapisy

Umowy międzynarodowe.

Umowy międzynarodowe mogą przybierać bardzo różne nazewnictwo. Mogą być na nazywane konwencjami, porozumieniami czy też układami. Umowy międzynarodowe stanowią jeden z najważniejszych elementów kształtowania się prawa międzynarodowego na całym świecie. Władze krajów, które zdecydowały się przystąpić do tego rodzaju umowy zobowiązane są do jej wypełniania. W praktyce coraz częściej zdarza się tak, że zapisy znajdujące […]

Tags: , ,