Jesteś tutaj: Home > Prawo > Treść wyroku sądowego.

Treść wyroku sądowego.

68916_law_education_series_2Orzeczenie wyroku sądowego składa się z kilku punktów. Pierwszym z nich jest orzeczenie o winie. Sąd orzeka o niej w momencie, gdy obie strony nie chcą zgodzić się na rozwód bez orzekania o niej. Wina może leżeć po obu stronach lub winny może być jeden małżonek co ma najczęściej miejsce. Sądy określają także spory dotyczące władzy rodzicielskiej. Najczęściej opiekę nad dziećmi w Polsce sprawują matki.

Wyjątki mają miejsce jedynie wtedy, gdy kobieta zostanie pozbawiona praw rodzicielskich. Może to być spowodowane na przykład uzależnieniem od narkotyków czy chorobą psychiczną. Trzecim punktem wyroku jest punkt dotyczący sposobu podziału majątku. Najczęściej chodzi o zasady podziału mieszkania. Sąd może przyznać jednemu ze współmałżonków całe mieszkanie a drugiem nakazać natychmiastowe jego opuszczenie. Ostatnim punktem jest przyznanie alimentów. Alimenty przyznawane są tej osobie, która okazała się pokrzywdzona i nie z jej winy wydano orzeczenie o rozwodzie. Dodatkowo osoba taka musi znajdować się w niedostatku finansowym by była mowa możliwości otrzymania alimentów.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc komentować.