Jesteś tutaj: Home > Prawo > Ustawy

Ustawy

5W Polsce prawo stanowione jest przez władzę ustawodawczą, która sporządza odpowiednie uchwały zgodnie z Konstytucją panującą w kraju. Proces uchwalania prawa nazywany jest procesem legislacyjnym. Pierwszym etapem ustanowienia nowej uchwały jest wniesienie przez upoważnione do tego organy projektu nowej uchwały.

Takimi organami w Polsce są parlament, prezydent lub obywatele, kiedy za uchwaleniem projektu jest co najmniej sto tysięcy osób. W kolejnych etapach projekt oceniany pod obrady Sejmu. Kolejnym etapem jest trzykrotne czytanie projektu ustawy, podczas których można nanieść wszelkie poprawki.

Kolejnym etapem jest uchwalenie projektu przez Senat, który również może nanieść odpowiednie poprawki, na koniec projekt trafia do Prezydenta Rzeczypospolitej, który uchwałę może przyjąć lub odrzucić. Jeżeli ustawa jest przyjęta zostaje zapisywana w dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Comments are closed.