Jesteś tutaj: Home > Prawo > Podział władzy

Podział władzy

W Państwie polskim panuje trójpodział władzy, która dzieli się na władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą, Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, który odpowiedzialny jest za ustanawianie prawa. W Polsce władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat. Władza wykonawcza ma za zadanie wprowadzanie w życie uchwalonych przez parlament ustaw. W Polsce władzę wykonawczą sprawuje Prezydent oraz powołani Ministrowie. Władzę sądowniczą z kolei jak sama nazwa wskazuje sprawują sądy i trybunały. W większości państw demokratycznych panuje Trójpodział władzy jest to najczęściej stosowany podział władzy i prawdopodobnie najkorzystniejszy, ponieważ dzięki niemu każde państwo demokratyczne może prawidłowo funkcjonować. Wszystkie rodzaje władz mogą bowiem wzajemnie na sobie polegać, ale sprawują również nad sobą wzajemną kontrolę.

Comments are closed.