You are here: Home >Archive for Listopad, 2012

Ustawa zasadnicza.

W Polsce jak zresztą w każdym demokratycznym kraju na świecie obowiązuję ustawa zasadnicza, która potocznie zwana jest także konstytucją. Konstytucja to nic innego jak zbiór praw obowiązujących na terenie danego państwa. Jest to dokument, który zajmuje naczelne miejsce wśród aktów prawnych. W Polsce uchwalenie konstytucji ma miejsce za udziałem Zgromadzenia Narodowego. Konstytucja jest na tyle […]

Umowy międzynarodowe.

Umowy międzynarodowe mogą przybierać bardzo różne nazewnictwo. Mogą być na nazywane konwencjami, porozumieniami czy też układami. Umowy międzynarodowe stanowią jeden z najważniejszych elementów kształtowania się prawa międzynarodowego na całym świecie. Władze krajów, które zdecydowały się przystąpić do tego rodzaju umowy zobowiązane są do jej wypełniania. W praktyce coraz częściej zdarza się tak, że zapisy znajdujące […]

Kiedy można mówić o ubezwłasnowolnieniu.

Ubezwłasnowolnieniem można nazwać ograniczenie albo pozbawienie osoby zdolności do czynności prawnych. O ubezwłasnowolnieniu decyzję wydaje sąd. Przyczyn ubezwłasnowolnienie może być kilka. Najczęściej postanowienie o jej wydaniu ma miejsce w momencie, gdy mowa jest o poważnej chorobie psychicznej czy też niedorozwoju umysłowym, ale również wtedy, gdy osoba jest bardzo mocno uzależniona od narkotyków czy alkoholu. Takie […]

Problemy z prawem u młodych ludzi

Problemy z prawem u młodych ludzi Osoby mające jakieś komplikacje prawne mogą spodziewać się tego, że uda im się znaleźć naprawdę wielu prawników. Dzięki temu właśnie, będzie można otrzymywać od nich porady prawne, które naprawdę będą wiele warte. Kiedy już chce się znaleźć naprawdę dobrego prawnika, powinno się poznawać opinie klientów takich fachowców. Na pewno […]

Jakie osoby można ubezwłasnowolnić częściowo.

Ubezwłasnowolnić częściowo można taką osobę, która ukończyła osiemnaście lat. Powodem wydania takiej decyzji może być choroba psychiczna czy też niedorozwoju umysłowego. Podstawą do częściowego ubezwłasnowolnienie jest także stan uzależnienia od narkotyków czy też alkoholu. Dla osoby, która jest częściowo ubezwłasnowolniona ustala na jest kuratela. Sprawę tego rodzaju rozpatrywane są przez sądy okręgowe rozpatrywane są przez […]