You are here: Home >Archive for Wrzesień, 2013

Adwokat a radca prawny

W powszechnym przekonaniu niektórych osób zawód adwokata i radcy prawnego to właściwie jeden i ten sam zawód. Czy osoby, które tak myślą mają rację? Nie, zdecydowanie nie, to dwa odrębne zawody. Czym więc w takim razie zajmuje się adwokat a czym radca prawny? Ten pierwszy może udzielać porad prawnych, występować przed sądami i urzędami, sporządzać […]

Postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika. Jest to zaspokojenie przymusowe i dzieje się niezależnie od woli dłużnika. Aby postępowanie takie mogło się rozpocząć niezbędny jest tytuł egzekucyjny, czyli dokument, który potwierdza istnienie roszczenia wierzyciela i obowiązek świadczenia dłużnika. Dokumentem takim może być na przykład prawomocne orzeczenie sądu. Egzekucja taka może […]

Rodzaje postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe, jak sama nazwa wskazuje jest przeprowadzane przez sądy, które są organami niezależnymi i niezawisłymi. Stwierdzenie faktów prawnych może nastąpić w przypadku postępowania cywilnego, karnego lub sądowoadministracyjnego. Postępowanie cywilne ma na celu rozstrzygnięcie sporów cywilnoprawnych takich jak sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawa o rozwód czy zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami. Postępowanie karne jest […]