Jesteś tutaj: Home > Porady prawne > Postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika. Jest to zaspokojenie przymusowe i dzieje się niezależnie od woli dłużnika. Aby postępowanie takie mogło się rozpocząć niezbędny jest tytuł egzekucyjny, czyli dokument, który potwierdza istnienie roszczenia wierzyciela i obowiązek świadczenia dłużnika. Dokumentem takim może być na przykład prawomocne orzeczenie sądu. Egzekucja taka może zostać wszczęta na wniosek prokuratora, wierzyciela lub organizacji pozarządowej. Wierzyciel, biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania, sam może wybrać komornika.

Kodeks postępowania cywilnego normuje rodzaje egzekucji, o które można się ubiegać. Są to egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucje świadczeń niepieniężnych oraz egzekucje mające na celu zniesienie współwłasności nieruchomości na drodze sprzedaży publicznej. Egzekucji nie podlegają między innymi: narzędzia i przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej, zapasy żywności i opału, przedmioty urządzenia domowego, takie jak pościel, bielizna i ubrania codzienne.

Comments are closed.