You are here: Home >Archive for Kwiecień, 2013

Zielona karta

Jeśli chcesz wyjechać do Stanów Zjednoczonych, musisz mieć tak zwaną zieloną kartę, a więc być rezydentem w USA. Nie jest to prawo każdego, kto tylko zechce, ale pewnego rodzaju przywilej. Jeśli chcesz normalnie i legalnie pracować oraz mieszkać w Stanach Zjednoczonych, musisz mieć zieloną kartę na stałe, czyli mieć status stałego rezydenta, a po przekroczeniu […]

Koszty sądowe

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozporządza, że koszty postępowania sądowego są ponoszone przez tę stronę, która wszczyna postępowanie, jednakże później jest tak, że osoba, która przegrywa ostatecznie ponosi koszty i regulowane jest to przez szereg kolejnych przepisów. Należy tutaj rozróżnić pojęcie kosztów oraz wydatków. Jeśli wygrywasz proces, musisz wnieść żądanie pokrycia wszelkich kosztów, […]