Jesteś tutaj: Home > Prawo > Jak zostać prokuratorem

Jak zostać prokuratorem

Aby móc pracować jako prokurator należy spełnić pewne zobowiązania, które to umożliwią. Przede wszystkim należy uzyskać tytuł magistra prawa kończąc wyższe studia prawnicze. Ponadto należy mieć ukończone dwadzieścia sześć lat i mieć stan zdrowia, który umożliwia pracę jako prokurator.

Osoba, która chce zostać adwokatem musi posiadać obywatelstwo polskie i posiadać pełne prawa cywilne oraz obywatelskie. Ponadto musi zdać egzamin prokuratorski oraz przez minimum rok pracować jako asesor sądowy. Prokurator musi być osobą o silnym charakterze, żyć zgodnie z prawem i w pełni go przestrzegać.

Prokurator posiada immunitet od przestępstw, za które odpowiada dyscyplinarnie. Prokurator jest osobą zaufania publicznego. Powinien dochodzić sprawiedliwości w każdej sytuacji i być osobą praworządną.

Comments are closed.