Jesteś tutaj: Home > Prawo > Kodeks radcy prawnego – zasady postępowania z klientami

Kodeks radcy prawnego – zasady postępowania z klientami

Aby ludziom żyło się jak najlepiej ze sobą przyjęto pewne normy oraz zachowania, którymi każdy powinien się kierować. Jednakże niektóre zawody mają jeszcze dodatkowe kodeksy oraz zasady, którymi powinni się kierować. Radcy prawni mają na przykład Kodeks Etyki Radcy Prawnego, gdzie jest wszystko dokładnie zapisane odnośnie rozmaitych wzorów zachowań. Myślę, że jest to jeden z ważniejszych dokumentów, jakie powinny znajdować się w kancelarii, aby w razie jakiś wątpliwości móc zajrzeć do niego i wszystko wyjaśnić.

Właśnie z tego powodu ludzie związani w jakiś sposób ze świadczeniem usług prawnych są powszechnie uważani za sumiennych i uczciwych. Dzieje się tak właśnie głównie dzięki stosowaniu się do pielęgnowanych od lat zasad i przepisów postępowania ze swoimi klientami. Wracając jeszcze na moment do zasad Kodeksu Etyki, to znajdziemy tam zarówno ogólne normy oraz przepisy, jak i również ściśle skierowane do osób związanych z prawem i czyniących z nich osoby pracujące w wyjątkowej profesji.

Comments are closed.