Jesteś tutaj: Home > Prawo > Prezydent.

Prezydent.

Na czele państwa polskiego stoi Prezydent, który według konstytucji jest powoływany na czas kadencji. Może on sprawować władzę nie dłużej niż dwie kadencje czyli łącznie dziesięć lat. Prezydent w Polsce jest wybierany podczas wyborów powszechnych przez obywateli kraju. Prezydent sprawuje w Polsce władzę wykonawczą. Prezydent ma wiele praw oraz obowiązków względem kraju. Powołuje Premiera oraz Marszałka. Ma prawo zwoływać posiedzenia parlamentu czy skracania kadencji parlamentu. Prezydent jest odpowiedzialny za godne reprezentowania Pastwa. Powinien zawsze starać się rządzić krajem w taki sposób, aby obywatele mogli czuć się w nim bezpiecznie. Jest głową Państwa i powinien stać na straży swoich obywateli. Prezydentem może zostać osoba, która ukończyła co najmniej trzydzieści pięć lat. Powinna być osobą praworządną i dostępną dla ludności.

Comments are closed.